Kako reći Siri da postavi alarm samo u dane u tjednu

Vjerojatno vam je prikladno koristiti Siri za postavljanje alarma samo govoreći: "Postavite alarm za sutra ujutro u 6 sati ujutro." Međutim, možete uputiti i Siri da postavi alarm više od jednog dana, uključujući postavljanje alarma za svaki dan ili samo za dane u tjednu, što je znatno brže od provjere svaki dan pojedinačno kada ručno postavite alarm u aplikaciji sata.

Za postavljanje alarma za svaki dan:

  • Aktivirajte Siri držeći gumb Početna; ako imate telefon s omogućenim programom Hey Siri, možete aktivirati Siri na taj način.

  • Recite, "Postavite alarm za svaki dan u 6 ujutro." Siri će odgovoriti: "U redu, postavila sam alarm za 6 sati ujutro s početkom sutra."

Za postavljanje alarma samo za dane u tjednu:

  • Aktivirajte Siri držeći gumb Početna; ako imate telefon s omogućenim programom Hey Siri, možete aktivirati Siri na taj način.

  • Recimo, "Postavite alarm za dane u 6 ujutro." Siri će odgovoriti: "Vaš alarm je postavljen za 6 sati ujutro, počevši od ponedjeljka." Moglo bi se reći i "sutra početi", ako je sutra dan u tjednu.

Da biste vidjeli svoje alarme, otvorite aplikaciju Sat i dodirnite Alarmi na dnu zaslona.