Kako postaviti Hey Siri na vaš iPhone

Značajka Hey Siri, koja je dostupna od iOS 8, omogućuje vam da Siri skrenete pažnju samo govoreći: "Hej Siri." Hej Siri je prema zadanim postavkama isključen, pa ako želite koristiti ovu značajku, morat ćete proći kroz kratku proceduru postavljanja kako biste je uključili.

Da biste postavili Hey Siri, idite na Postavke i pomaknite se dolje do Siri & Search.

  • Na zaslonu koji se pojavi uključite Listen for "Hey Siri".

  • Vaš iPhone ili iPad tada će vas nakratko trenirati da prepozna kada kažete. "Hej Siri." Trebat će vam tri puta da kažete "Hej Siri."
  • Tada ćete biti zamoljeni da kažete nekoliko fraza: "Hej Siri, kakvo je danas vrijeme?" i "Hej Siri, ja sam."
  • Tada ćete dobiti zaslon koji govori "Hej Siri" je spreman. Dotaknite Gotovo i sada ste spremni za korištenje značajke.

Imajte na umu da tijekom postupka postavljanja ne morate biti priključeni na izvor napajanja.