Kako odabrati ime za objedinjene kartice kontakta

Kada u Kontaktima imate više unosa za jednu osobu, kontakte možete povezati u jedinstvenu kontaktnu karticu. To je prilično lako učiniti; kada uređujete kontakt, mogućnost povezivanja nalazi se pri dnu izbornika. Međutim, ako povežete dva kontakta s različitim imenom ili prezimenom, samo se jedno ime pojavljuje na objedinjenoj kartici. Evo kako ćete odabrati ime koje će se prikazati kada pregledate objedinjenu posjetnicu.

Otvorite aplikaciju Telefon, dodirnite Kontakti. Pronađite povezani kontakt za koji želite odabrati ime. U našem primjeru, jedan kontakt ima dva prezimena: Smith i Staley. Želim da Staley bude ime koje se pojavljuje u Kontaktima i drugdje.

Pomaknite se do Povezani kontakti. Prvi je ime koje trenutno predstavlja jedinstveni kontakt. Dodirnite povezanu karticu s željenim imenom. Dodirnite Koristi ovo ime za objedinjenu karticu.